cas.mcg.vn
Tư vấn mô hình quản trị nhân sự từ MCG dành cho nhà thuốc Nhân Hòa
Thông qua các dịch vụ triển khai MCG đã từng bước giúp nhà thuốc Nhân Hòa có được mô hình quản trị nhân sự chuẩn xác tạo tiền đề cho sự phát triển vững mạnh.