carratri.wordpress.com
Komitmen
Busuk! Buat saya, orang atau pihak yang melanggar komitmen, itu BUSUK! Mereka biasanya terkesan hanya menyelamatkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Kalau sejak awal merasa tak mampu ber…