carratri.wordpress.com
Memory Card
Si Eyang sms … Wuk, kowe kelingan ora, dari BRI itu ma maringi piro nggo nuker batik ya… (terj. Nak, kamu inget ga, dari BRI itu ma ngasih duit brapa buat bayar batik?) Saya … [he…