carpajuanita.wordpress.com
La Carpa Juanita
El Mas Carolina té, encara avui, una bassa rodona que anys enrere s’utilitzava per a regar la finca i es proveïa d’aigua del pantà de Foix. Segons ens va explicar la família, en aquell temps, …