carnatic-circle.com
Venkatachala Nilayam
raagam: sindu bhairavi 10 naaTakapriya janya Aa: S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S taaLam: aadi pallavi venkataachala nilayam vaikuntapura vaasam, pankaja netram parama pavitram, …