carnatic-circle.com
Thodaya Mangalam
Pundareekam Janaki Kanthasmaranam – Jaya jaya Rama Rama(Remember the soul of Sita) (Victory, victory to Rama, Rama)JagadguruShankaracharyaswami ki, Jai SadguruMaharaj Ki, Jai Nama Parvathi pathaye …