carnatic-circle.com
Sundar te dyan ubhe vite vari
sundar te dyan ubhe vite vari , Kar katavari theuniya makar kunddale, talapate shravani 1 kanthi kaustubh mani, virajit sundar te dhyan… tuka mhane maze, hechi sarv sukh 2 pahina shree…