carnatic-circle.com
Nannukalla Talli
Kesari Ragam Arohanam: S R2 G3 M1 P M1 D1 P D1 S Avarohanam: S D1 N1 D1 P M1 G2 R2 S Pallavi Nannu kanna talli na bhagyama narayani dharmambike Anupallavi Kanakangi ramapati sodari kavave nanu …