carnatic-circle.com
Mantra Pushpam
Mantra pushpam Raajaadhi raajaaya prasahya saahiney namo vayam vai shravanaaya kurmahe sa mey kaamaan kaama kaamaaya mahyam kaameshwaro vai sravano dadaathu kuberaya vai shravanaaya maharaajaaya na…