carnatic-circle.com
Kshemam kuru Gopala
Ragam – Mohanam Thalam – Chapu Pallavi Kshemam kuru Gopala , SAnthatham mama Anupallavi Kamam thava paada, kamala brahmari bhavathu, SRiman , mama Maaanasa, Madhu Sudhana Charanam 1.Aksheena Karuna…