carnatic-circle.com
krishna nee bEganE baarO
raagam: yamunaa kalyaaNi 65 mEcakalyaaNi janya Aa: S R2 G3 P M2 P D2 S Av: S D2 P M2 P G3 R2 S taaLam: caapu Composer: Vyaasaraaya krishna nee bEganE baarO bEganE baarO mukavannu tOrO kaalaal landh…