carnatic-circle.com
Krishna
Aalokya Sree Balakrishnam Bansidhara Kanhaiya Ghana Shyama sundara Baaro Murare – Behag Garuda Gamana Tava Hari mana tumi govinda mana Hari Bhakt Santha krishna nee bEganE baarO KrishNa sadgu…