carnatic-circle.com
Kripa Sarovar Kamal Manohar
Kripa Sarovar Kamal Manohar Shri Krishna charana kahiye Shri Krishna sharana kahiye Leela purushottama radha vara Radha madhava bhava badhavara sharanagat rahiye Shri Krishna sharana kahiye aAkarsh…