carnatic-circle.com
Jayadeva Ashtapadhi
Ashtapadhi Thodaya Mangalam Guru Keerthanam Dhyaanam Tarangini Abhang Ashtapadhi Jayadeva AshtapadhiSing the Pundareekams, preceding Shlokams and Ashtapadhis. Where Purna Ashtapadhi is not done, ch…