carnatic-circle.com
Giriraja Suta Tanaya
raagam: bangaaLa 29 dheera shankaraabharaNam janya Aa: S R2 G3 M1 P M1 R2 P S Av: S N3 P M1 R2 G3 R2 S taaLam: dEshaadi Composer: Tyaagaraaja Language: Telugu pallavi giirirAja sutA tanaya sadaya a…