carnatic-circle.com
Ganapathi
Siddhi Vinayakam Giriraja Sudha Tanaya – Bangaala Mangala Ganapathi Karunanidhe – Hamsadhwani Prathama Thulo Vandita Prabo Ganapathe Pranavakaaram Sidhivinayakam Gajanana Hey Gajanana Raja Ga…