carnatic-circle.com
Thodaya Mangalam -
Pundareekam Janaki Kanthasmaranam – Jaya jaya Rama Rama(Remember the soul of Sita) (Victory, victory to Rama, Rama)JagadguruShankaracharyaswami ki, Jai SadguruMaharaj Ki, Jai Nama Parvathi pathaye – Hara haraMaha deva(Salute the consort of Parvathi) (Hara, Hara, the greatest God) Govinda Nama sankeerthanam – Govinda, Govinda(Sing the names of Govinda) (Govinda, Govinda)Jai Pundaleekavarada – Hare vittala(The one who blessed Pundaleeka) … Continue reading "Thodaya Mangalam"