carnatic-circle.com
Bala Gopala Krishna , Pahi, Pahi
Ragam Mohanam Tala-Triputa Pallavi Bala Gopala Krishna , Pahi, Pahi Anupallavi Neela Megha sareera nithyanandam vaibhavam dehi Charanam 1.Kalabha Sundara gamana, Kasthuri Shobhithaanana, Nalina dal…