carnatic-circle.com
Ashtapadhi 24 – Kuruyadu
Ashtapadi -24 (anyonya anurraga soochaka alankaaram) Shurutti / Behag / Adi Adha kaantham rathisraantham abhimandana vaanchaya jagaadha maadhavam raadha mugdhaa swaadheena barthrukaa1. Kuru yadhu n…