carnatic-circle.com
Ashtapadhi 21 – Manjutara
Ashtapadi -21 (Bhagavath saameepyam) Khanta / punnagavaraali / jampa Haaraavalee tharala kaanchana kaanchi dhaama manjeera kankana mani dhyuthi dheepithasya dhvaarey nikunja nilayasya harim nireeks…