carnatic-circle.com
Arghyaadikal sweekaaram – Ehi Thaa Tha
Arghyaadikal sweekaaram Ragam : naadanaamakriya / aadi Ehi thaa tha bhokthum gopaala Ehi thaa tha brahmaadhi vandhya Ehi paahi gopee jana vallabha dehi deva mudham ambuja naabhaa Akshaya phaladha v…