carmennguyen.net
Fringe: Kỳ án và thế giới khoa học viễn tưởng
Fringe là một series phim thuộc thể loại si-fi, với 5 series xuyên suốt với nội dung về biệt đội Fringe chuyên xử lý các vụ án liên quan đến khoa học và những sự kiện bất thường mà khoa học hay cách lý giải thông thường chưa tìm ra lời giải đáp.