carmennguyen.net
Số điện thoại trên tấm khăn ăn - Phần 11
Ngày mai lại đến, tôi quay lại với con người của xã hội. Luôn mỉm cười đón bão, tự tin và ngẩng cao đầu trước thử thách cuộc đời.