caritasns.rs
R.A.iN.dR.O.P. – podizanje svesti i priprema za adekvatno reagovanje kod elementarnih katastrofa u romskim zajednicama Novog Sada, Subotice i Vrbasa
Projekat R.A.iN.dR.O.P. – podizanje svesti i priprema za adekvatno reagovanje kod elementarnih katastrofa u romskim zajednicama Novog Sada, Subotice i Vrbasa je deo nacionalnog projekta Caritas-a Srbije pod nazivom Smanjivanje rizika od elementarnih katastrofa koji je finansiran od strane Caritas-a Austrije. Aktivnosti u projektu