caritasns.rs
E.D.Uc.At.E. – Edukacija učenika i profesora srednjih i osnovnih škola do unapređenja mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja
Psihičko ili mentalno zdravlje zapostavljeno je u odnosu na fizičko i retko koja osoba brine o svom psihičkom blagostanju. Statistike pokazuju da će svaki četvrti čovek u jednom periodu svoga života patiti od neke mentalne bolesti, a ako se uzmu u obzir i „blaža“