carinawallberg.com
Alla spinner sitt egna lilla bo
Alla spinner sitt egna lilla bo utifrån sin egen förutsättning och sin egen kapacitet. Ibland kanske jag spinner lite åt vänster. Ibland kanske jag spinner lite åt höger. Ibland spinner jag kanske …