capitalregiontourism.org
[ Xôi ngũ sắc Sơn La ] Cách làm, nguồn gốc và ý nghĩa Xôi ngũ sắc
Xôi ngũ sắc Sơn La là một đặc sản ở vùng núi Tây Bắc, vậy cách làm đặc sản này như thế nào? ý nghĩa và nguồn gốc ra sao mời bạn xem bài này nhé