capadriaics.wordpress.com
Carta de drets i deures
Carta de Drets i Deures dels ciutadans A Catalunya, els drets i deures dels ciutadans estan reconeguts per mitjà de la “Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’aten…