canviem-lh.cat
Ple Municipal febrer 2019
I. PART RESOLUTÒRIA. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 1 ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE 2016, 22 DE NOVEMBRE DE 2016, 27 DE JUNY DE 2017, 27 DE FEBRER, 23 D’OCTUBRE DE