canvas.nu
Skapa användarvänliga tekniska illustrations manualer
Tekniska ritningar, informations illustrationer menade för kunder är menade att enkelt förstå. Därför vill jag själv alltid teckna pedagogiskt. Men det gäller att även copywriter skriver bes…