canhoorchidpark.net
Đà Nẵng: Đầu tư 2 dự án hầm chui tại nút giao thông phía tây cầu Rồng
UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản đồng ý chủ trương theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung hạng mục cải tạo nút giao thông phía tây cầu Rồng vào Dự án phát triển bền vững đô thị Đà Nẵng. Theo đây, Đà Nẵng sẽ thi công …