canhoorchidpark.net
Bất động sản Tây Thăng Long hưởng lợi từ hạ tầng
Thị trường nhà đất khu vực Tây Thăng Long nóng lên từng ngày do có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng cộng tiện ích đồng bộ. Hạ tầng phát triển đồng bộ Tháng 5/2017, Phó Thủ tướng UBND Hà Nội đã chấp nhận chủ trương cho phép Hà Nội triển khai dự án …