canhonewcityhcm.com
Xử lý hơn 11.000 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái, tịch thu hơn 119 tỷ đồng
Canhonewcityhcm.com – Hơn 11.000 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái được phát hiện trong 6 tháng đầu năm nay, có tổng số tiền xử phạt và tịch thu trên 119 tỷ đồng. Đây là một số con số đáng báo động cho thấy hiện trạnghàng giả, hàng nhái ở nước ta diễn biến càng …