canalha.ir
کانال ستاره شو | کانال آی گپ | کانال ها
استارتاپ جمع سپارس مالی ستاره شو بستری است برای خدمات اموزشی به کودکان کار که به کمک خداوند،هیچ کودک کاری از اموزش محروم نباشد.