canadainfo.net
Cảnh báo về trò lừa đảo người hảo tâm giúp người hư xe giữa đường – Roadside scam preying on Good Samaritans
Giữa đường thấy người vẫy tay nhờ giúp đỡ. Dừng lại, nghe họ nói cần $50 đổ xăng, và đưa nhẫn vàng để làm tin. Kịch bản quen quen?