canadainfo.net
Kiện nhân quyền vì bị cấm để ngực trần ở hồ bơi
Một thành phố, một công viên nước và bảy khách sạn ở Ontario bị kiện vi phạm nhân quyền do cấm phụ nữ để ngực trần ở hồ bơi.