canadainfo.net
“Du lịch sinh con” ở Canada: hợp pháp, nhưng bị xem là ‘trái đạo lý và bất lương’
Ở Richmond, ngoại ô Vancouver với 53% dân là gốc Hoa, những người mẹ không phải cư dân thường trú chiếm 1/5 số ca sinh con tại Bệnh viện Richmond, tỷ lệ lớn nhất ở Canada.…