canadainfo.net
Phi hành gia Canada tham gia phi vụ 6 tháng trên phi thuyền Nga
Phi hành gia Canada tham gia phi vụ 6 tháng trên phi thuyền Nga