canadainfo.net
Đa số cử tri Calgary phản đối đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2026
Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này không có tính ràng buộc pháp lý đối với hội đồng thành phố. Hội đồng thành phố có tiếng nói quyết định cuối cùng liệu Calgary có tiến hành dự tranh hay không.…