canadainfo.net
Ngập tiền Trung Quốc, Vancouver đau đầu tìm cách ngăn chặn (Kỳ cuối)
Sự bùng nổ của Trung Quốc đã tạo nên nhiều triệu phú cần có chỗ cất tiền của họ. “Vậy bạn đi đâu nếu bạn là người Trung Quốc? Sydney, có thể. Nhưng có lẽ không nơi nào thân thiện hơn Vancouver.”…