canadainfo.net
Ngập tiền Trung Quốc, Vancouver đau đầu tìm cách ngăn chặn (Kỳ 2)
Vancouver là thành phố phương Tây đầu tiên trải nghiệm dòng tiền ồ ạt từ Trung Quốc đổ sang. Thành phố này nay đang đi đầu trong những nỗ lực chặn dòng chảy đó.…