canadainfo.net
Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada: Nước cờ của Trump chiếu bí Trung Quốc?
Các đảng đối lập ở Canada phê phán chính phủ từ bỏ một phần chủ quyền, và “biến Canada thành nước chư hầu của Mỹ”.