canadainfo.net
Người Quebec ôm cây để cảm ơn thiên nhiên nhân Lễ Tạ ơn
Khi các gia đình tụ họp quanh bàn ăn Lễ Tạ ơn, một tổ chức ở Quebec khuyến khích họ cảm ơn thiên nhiên.