canadainfo.net
Saudi Airlines đình chỉ hoạt động tại Canada từ ngày 13/8
Mâu thuẫn giữa chính phủ hai nước đã khiến hãng hàng không quốc doanh của Saudi Arabia đình chỉ hoạt động tại Canada.