canadainfo.net
Ontario áp dụng giá bia tối thiểu $1 từ ngày 27/8
Giá tối thiểu của một chai/lon bia có độ cồn 5.6% hoặc thấp hơn sẽ giảm từ mức hiện tại $1.25 xuống còn $1. Nhưng các hãng bia không bắt buộc phải áp dụng.…