canadainfo.net
Tổ chức thanh niên Saudi Arabia xin lỗi vì đăng ảnh có vẻ như đe dọa Canada với một vụ tấn công kiểu 11/9
Tổ chức thanh niên Saudi Arabia xin lỗi vì đăng ảnh có vẻ như đe dọa Canada với một vụ tấn công kiểu 11/9