canadainfo.net
Saudi Arabia triệu hồi đại sứ, trục xuất đại sứ Canada, đình chỉ thương mại và đầu tư mới với Canada
Canada kêu gọi trả tự do cho Raif Badawi và chị gái Samar, hai nhà hoạt động đang bị tù ở Saudi Arabia.