canadainfo.net
Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất chuẩn lên 1.5%
Đây là lần thứ tư ngân hàng trung ương tăng lãi suất kể từ mùa hè năm ngoái.