canadainfo.net
Cảnh sát Canada không chuẩn bị kịp nhân sự để xử lý tài xế phê ma túy
Hiệp hội Cảnh sát trưởng Canada cho biết chỉ mới đạt một nửa chỉ tiêu huấn luyện đủ 2000 cảnh sát viên để thực thi pháp luật khi cần sa hợp pháp từ ngày 17/10.…