canadainfo.net
Greyhound Canada sắp ngừng các tuyến xe ở các tỉnh bang miền tây
Từ cuối tháng 10, Greyhound Canada chỉ còn hoạt động ở Ontario và Quebec.